Turkse banken in Nederland

De Turkse banken in Nederland hebben vaak hoge spaarrentes en lokken de consument om bij hun een spaarrekening te openen. Dit is niets ernstigs, want de “Nederlandse”  banken doen het ook. Maar toch hebben veel consumenten een wantrouwen naar de Turkse banken in Nederland. Het wordt dan ook tijd om even een kijkje te nemen in de Turkse keuken. Welke Turkse banken in Nederland zijn er? Waar staan ze voor? En is uw spaargeld veilig bij de Turkse banken in Nederland?

akbank bank in nederland Akbank

De Akbank wordt gezien als één van de Turkse banken gevestigd als één van de banken in Nederland. De Akbank bestaat in tegenstelling tot de andere banken in Nederland nog niet zo lang: 2001. Ondanks dat zij een Turkse bank is, staat ze onder toezicht volgens de Nederlandse regelgeving. De Nederlandsche bank de Autoriteit Financiële Markten controleren dus de Akbank, net als alle andere banken in Nederland. Dit betekent dat uw spaargeld net zo veilig is bij deze Turkse bank als bij de andere banken in Nederland.

Bij de Akbank kunt u voornamelijk terecht voor sparen. Zo heeft de Akbank verschillende vormen van spaarrekeningen, zoals de AK Plus Spaarrekening of de AK Internet Spaarrekening, en kunt u terecht voor depositosparen.

Kernwaarden van Akbank

De Akbank geeft aan vijf kernwaarden te hebben:

  • Klanttevredenheid: De Akbank wil dat haar klanten tevreden zijn. De Akbank wil dat het niveau van klanttevredenheid hoog is.
  • Creativiteit, Continuïteit en Innovatie: Om de klanttevredenheid te vergroten dient gewerkt te worden aan de creativiteit, continuïteit en innovatie.
  • Solide: De Akbank wil dat haar klanten kunnen vertrouwen op een stabiele rente.
  • Werktevredenheid: Niet alleen de consumenten, maar ook het personeel dient tevreden te zijn door o.a. een vergroting van motivatie. Als het personeel tevreden is, zul je dit terug zien in de kwaliteit van dienstverlening naar de consumenten.
  • Maximalisatie van aandeelhouders: Door middel van vertrouwen en stabiliteit de duurzame relatie met aandeelhouders vergroten.

anadolu bank één van de banken in Nederland Anadolubank

De Anadolubank is net als de Akbank één van de Turkse banken, gevestigd als één van de banken in Nederland. De Anadolubank bestaat korter dan de Akbank: 2008. Dit is in tegenstelling tot de andere banken in Nederland niet lang. Een rijkelijke geschiedenis kent deze bank dan ook niet. Desalniettemin hoeft een korte geschiedenis niets te betekenen.

De Anadolubank is een Turkse bank, maar staat net als de andere banken in Nederland onder toezicht volgens de Nederlandse regelgeving. De Nederlandsche bank, ofwel DNB, de Autoriteit Financiële Markten, ofwel de AFM, controleren dus de Anadolubank, net als alle andere banken in Nederland.

Bij de Anadolubank kunt u net als de Akbank voornamelijk terecht voor sparen. Zo heeft de Anadolubank verschillende vormen van spaarrekeningen, zoals de Alfa Spaarrekening, Alfa Rente Direct Spaarrekening en de Alfa Depositorekening.

Kernwaarden van Anadolubank 

De Anadolubank geeft op haar website, persberichten etc. niet echt weer wat haar kernwaarden zijn, maar uit de context kunnen we de volgende kernwaarden formuleren:

  • Kwaliteit: Anadolubank streeft naar een hoog niveau van kwaliteit. Niet alleen een gunstig spaarrente, maar ook de dienstverlening (service). Ook betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit vallen onder kwaliteit. Opmerkelijk is dan ook dat zij middels een persbericht hebben laten weten geen bonussen in 2011 te hebben uitgedeeld. Hiermee willen ze aantonen dat zij de beste voor de klant over hebben.

yapi kredi banken in NederlandYapi Kredi Bank Nederland

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. is opgericht op 1 juli 2007 nadat een fusie had plaatsgevonden tussen Koçbank Nederland en de Yapi Kredi Bank Nederland. Net als de Akbank en de Anadolubank, heeft ook de Yapi Kredi Bank zich te houden aan de regelgeving van Nederland. De Yapi Kredi Bank heeft een banklicentie en valt dus net als de Akbank en de Anadolubank onder toezicht van DNB en de AFM.

Bij de Yapi Kredi Bank kunt u voornamelijk terecht voor sparen. Zo heeft de Yapi Kredi Bank verschillende vormen van spaarrekeningen, zoals de Europlus Spaarrekening en de Europlus Deposito.

Kernwaarden van Yapi Kredi Bank

De Anadolubank geeft op haar website, persberichten etc. niet echt weer wat haar kernwaarden zijn, maar uit de context kunnen we de volgende kernwaarden formuleren:

  • Klantenservice: De Yapi Kredi Bank benadrukt een goede dienstverlening te willen zijn.
  • Sterke Bank: De Yapi Kredi bank ziet zichzelf als een sterke bank en wil nog sterker worden en zijn positie behouden.

Sparen bij Turkse Banken in Nederland

De vaak hoge rentes doen consumenten verleiden om te gaan sparen bij Turkse banken in Nederland. Op zich geen slechte redenering, gezien de rentes hoog zijn maar ook de Turkse banken in Nederland onder de Nederlandse regelgeving vallen. Desondanks is het altijd raadzaam om goed te informeren of een bank onder de Nederlandse regelgeving valt. De bovenstaande banken vallen volgens hun websites onder de Nederlandse regelgeving. Mocht u onzeker zijn, dan is het raadzaam om de website van DNB te raadplegen.

Behoren de Turkse banken tot de beste banken in Nederland?

Wat is uw mening? Zijn de Turkse banken goed of niet?

Leave a Reply