Griekenland en de gevolgen voor banken in Nederland

Zoals we ondertussen allemaal weten, gaat niet goed met Griekenland. Griekenland bevindt zich momenteel in een zware financiële crisis. Nu is dat niet alleen erg voor Griekenland (en haar burgers), maar het beïnvloedt de hele wereldeconomie en dan met de name de economie voor de eurolanden. Banken in Nederland voelen de crisis ook, maar kunnen bij een onjuiste aanpak van het probleem het nog veel meer gaan voelen.

Als Griekenland geen financiële steun krijgt, dan zal het land snel niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen. De gevolgen zijn dan dat de Griekse banken failliet gaan. Eveneens bestaat de kans dan dat Griekenland de euro gaat verlaten. Niet alleen Griekenland zal de gevolgen merken, maar ook de banken in Nederland…De hele wereldeconomie. Lees de rest »

Algemene en secundaire banken in Nederland

Bij deze banken in Nederland gaat het voor het merendeel om zogeheten geldscheppende banken. Het kenmerk van een geldscheppende bank is dat haar kortlopende schulden door de crediteuren als betaalmiddel worden gebruikt. Die crediteuren zijn klanten van de banken in Nederland die bij hen een rekening-couranttegoed aanhouden. De rekeninghouders hebben een kortlopende girale vordering op de banken in Nederland. Ten laste van hun tegoed kunnen zij girale betalingen doen. De kortlopende schulden van geldscheppende banken in Nederland worden gebruikt als geld.Onder een bank wordt in de Europese statistieken verstaan: een kredietinstelling of andere financiële instelling die:

  • er haar bedrijf van maakt deposito’s aan te trekken van het publiek
  • voor eigen rekening (tenminste in economische zin) krediet verstrekt en/of belegt in effecten.

De voornaamste geldscheppende banken in Nederland zijn de zogeheten algemene banken, de Rabobanken en de spaarbanken. Daarnaast zijn er nog banken die de geldhoeveelheid niet kunnen laten toenemen: de zogeheten hypotheekbanken. In het onderstaande volgt een korte bespreking van de genoemde groepen banken. Lees de rest »

Stresstest voor Banken in Nederland

Testen zijn altijd spannend. Ook al ben je goed voorbereid, dan nog blijven testen spannend. Een goede voorbereiding is het halve werk. De deelnemende banken aan de stresstest vinden de stresstest dan ook spannend. De stresstest is uitgevoerd onder 91 Europese banken. Vier banken in Nederland doen mee.

Indien de deelnemende banken in Nederland slagen, zorgt dit voor goede publiciteit. Persberichten zullen worden opgesteld; dus eigenlijk gratis reclame.

Bij de stresstest wordt gekeken hoe schokproefbestendig de buffers van de banken zijn. Hebben zij genoeg reserves? Ook als de economie zich in een crisis bevind? Wat gebeurd er bij een bankrun? Hoe zitten in de portefeuilles in elkaar? Kunnen de banken in Nederland een verhoogde werkloosheid in de samenleving aan? En hoe zit met de huizenmarkt?

Kortom zijn de banken in Nederland stressbestendig? Verschillende scenario’s worden langsgegaan.

Lees de rest »

Banken in Nederland en hun hypotheken

Het instorten van de huizenmarkt, en ook de verstrekkingen van hypotheken,  is voor de banken in Nederland geen goed nieuws. Immers verdienen banken in Nederland geld aan onder andere het verstrekken van hypotheken.

Nu is er nieuws gekomen dat de Hypotheker en vergelijkingssite Independer zich zorgen maken over de aanbiedingen die sommige banken in Nederland promoten. De aanbiedingen zijn een soort aanbiedingen. Net als in een supermarkt worden we dagelijks verleidt om bijvoorbeeld niet 1 product maar de tweede ook erbij te nemen omdat dat goedkoper is. Banken in Nederland maken ook reclame. Daar is niets mis mee. Echter moet reclame niet leiden tot misleiding. Een huis kopen is anders dan een pakje suiker. Een huis kopen heeft als gevolg dat je 30 jaar lang een fors bedrag moet betalen.

Ook er is nieuws gekomen dat de banken te streng zijn met de nieuwe regels van hypotheken verstrekken. In augustus zijn er nieuwe regels gekomen over het verstrekken van hypotheken. De banken in Nederland moeten zich houden aan deze regels, maar schijnen dit volgens de CDA en PVV het te streng te doen, waardoor de huizenmarkt niet uit de crisis kan kruipen.

Lees de rest »