Nationale Bank

Veel landen hebben een Nationale Bank, maar de bekendste onder de Nederlandse bevolking is wel de Nationale Bank van België, ook wel afgekort met NBB. De Nationale Bank van België is soortgelijk aan de Centrale Bank van Nederland. Consumenten hebben misschien direct niet veel te maken met de Nationale Bank, maar indirect zeker wel.Consumenten kunnen weliswaar bij deze bank niet terecht om een spaarrekening te openen of om geld te lenen, maar de Nationale Bank heeft wel andere taken die ons als consument indirect toch raken.

De Nationale Bank van België heeft een aantal taken. De bekendste taken van deze bank zijn:

  • De Nationale Bank van België is verantwoordelijk om een monetair beleid met betrekking tot de economie van de eurolanden te bepalen. Tevens is zij verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
  • De bank is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de geldstroom. De Nationale Bank van België moet de bankbiljetten en muntstukken in de Belgische samenleving (en indirect dus ook in de Nederlandse samenleving) verspreiden. Dit gaat gepaard met beleid, gezien de waarde van een munt mede bepaald wordt door de hoeveelheid geld aanwezig is in de samenleving en ook wordt de rente hierdoor bepaald.

Naast bovengenoemde taken heeft de Nationale Bank van België ook andere taken. Zo is de bank ook financieel ambasseur, wat ook weer taken met zich meebrengt.

Leave a Reply