Consumentenkrediet

Geldleningen worden ook wel consumentenkredieten genoemd. Banken verstrekken een consumentenkrediet, een lening, aan een consument. Consumenten kunnen gewone burgers zijn, maar ook in de vorm van rechtspersonen, zoals een bedrijf of instelling.

Consumentenkrediet bestaat alleen wanneer er ook kredietverlening plaatsvindt. Kredietverlening is het uitvoeren van een prestatie, bijvoorbeeld geld verstrekken, in ruil voor een uitgestelde, in de toekomst liggende, tegenprestatie, bijvoorbeeld geld terugbetaling met rente.

De kredietgever, veelal één van de banken in Nederland,  heeft als we kijken naar consumentenkrediet de taak voor het ter beschikking stellen van geld. Dit noemen we een lening.

Omdat in economische zin de waarde van een euro van vandaag groter is dan die van volgend jaar (de zogenaamde time value of money) wordt doorgaans door de kredietgever een vergoeding bedongen voor het ter beschikking stellen van zijn prestatie. Deze vergoeding staat bekend als rente of krediet kosten.

We komen dan gelijk tot de conclusie dat geld lenen zonder rente of krediet niet mogelijk is via de banken in Nederland. De banken zijn kredietgevers en willen dus een vergoeding.

Er is in economische zin zowel sprake van krediet indien het geld binnen een week, als wanneer het over een periode van dertig jaar terugbetaald moet worden.De tijdsduur maakt niets uit. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen kortlopend (korter dan drie maanden), middellang (tot vijf jaar) en langlopend krediet (langer dan vijf jaar).

Kredietvergoeding (Rente)

Zoals gezegd verwachten de kredietgevers, onder andere de banken in Nederland, kredietvergoeding voor het ter beschikking stellen van geld. De hoogte van de vergoeding die de kredietnemer moet betalen wordt bepaald door een groot aantal factoren. De hoogte van de kredietsom en de periode van terugbetaling zijn op microniveau de belangrijkste determinanten. Kleine consumentenkredieten zijn duurder omdat daarop de vaste kosten relatief zwaar drukken. Naarmate de looptijd van de lening langer is, is het rentepercentage doorgaans lager. Uiteraard is de hoogte van de rente op de geld- en kapitaalmarkt eveneens een belangrijke bepalende factor voor de hoogte van de rente die de consument moet betalen. Verder is de aanwezigheid van zakelijke en persoonlijke zekerheid van invloed op de prijsvan krediet. Indien terugbetaling van een lening is veiliggesteld doordat de kredietnemer zijn huis als zekerheid heeft gegeven, dan is het risico voor de kredietgever kleiner, wat tot uitdrukking komt in een lagere prijs van het consumentenkrediet. Dit zien we terug bij de leningen in de vorm van hypotheken.

 

Comments are closed.