Archive for the 'Betalen' Category

Overstappen naar andere banken in Nederland

Een rekening openen bij één van de banken in Nederland is zo gepiept, maar vaak kunt u uw eigen rekeningnummer niet meenemen. Dat is te duur, volgens de banken in Nederland. Ze zeggen ook dat de Europese ontwikklingen dit onmogelijk maken. Om de consument tegemoet te komen is in 2004 de Overstapservice in het leven [...]

Gegarandeerde cheques voor banken in Nederland

Toen in de jaren zestig retailbanking tot ontwikkeling werd gebracht, was een van de doelstellingen, dat salarissen door werkgevers giraal zouden moeten worden overgeboekt naar de rekeningen van hun medewerkers bij de banken in Nederland. Voorwaarde was echter wel, dat de medewerkers/cliënten makkelijk over hun tegoeden zouden kunnen beschikken. Dit kan door het verlenen van [...]

Automatische incasso via Banken in Nederland

Naast acceptgiro kunnen de consumenten ook kiezen voor automatische incasso. Incasso is evenals de acceptgiro een instrument voor inning van vorderingen. In feite is het nog efficiënter dan de acceptgiro: de debiteur geeft machting aan zijn schuldeiser om de verschuldigde bedragen voor bepaalde leveringen of dienstverleningen automatisch van zijn rekening (gesteld bij één van de banken [...]

Acceptgiro’s en de Banken in Nederland

Een ergernis voor veel klanten zijn wel de kosten van een acceptgiro. Steeds meer mensen tikken acceptgiro’s over in hun internetbankierprogramma en steeds minder mensen gaan daadwerkelijk nog naar de kantoren van banken in Nederland, als er überhaupt nog kantoren zijn kunt u u bijna afvragen. Internetbankieren is tegenwoordig zo simpel, met een paar klikken [...]