Beleggen via banken in Nederland

Beleggen is het wegzetten van geld met het doel er rendement op te behalen. De banken in Nederland kunnen een geschikt kanaal zijn voor verkoop en koop van beleggen.

Het aantal beleggingsmogelijkheden op de vermogensmarkt is zeer uitgebreid, maar kan ruwweg worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk spaarrekeningen, beursverhandelbare beleggingen en niet-beursverhandelbare beleggingen.

Spaarrekening

Met sparen kun je rendement behalen. Hoe langer geld moet worden vastgezet, hoe hoger de rente en dus ook de rendement. Een spaarrekening kan bij één van de banken in Nederland worden geopend.

Beursverhandelbare beleggingen

Spaarrekeningen hebben vanwege de zekerheid het nadeel dat de rentevergoeding meestal niet erg hoog is. Door middel van beursverhandelbare beleggingen kunnen beleggers proberen een wat hoger rendement te behalen, maar ook met een hoger risico. Effecten die op de effectenbeurs worden verhandeld zijn aandelen, obligaties en opties.

  • Aandelen: Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.
  • Obligatie: Een obligatie is een stukje van een lening. Net als aandelen worden obligaties op de beurs verhandeld.
  • Opties: Een beleggingsproduct dat in de laatste decennia een grote opmars heeft gemaakt is de optie. Opties behoren tot een bredere groep beleggingen die tezamen ‘derivaten’ of ‘afgeleide producten’ worden genoemd en hebben als gemene deler dat ze in waarde afhangen van een ander, meestal fnancieel, product, zoals een aandeel of een obligatie.

Niet-Beursverhandelbare beleggingen

Ook niet-beursverhandelbare beleggingen bieden de mogelijkheid rendement te behalen op spaargeld. Veel mensen stoppen geld in vastgoed, zoals woonhuizen, kantoren en winkelpanden. Historisch blijkt de waarde van vastgoed redelijk gelijkmatig te stijgen (uitgezonderd op de laatste twee jaren). Bovendien kunnen eigenaars van vastgoed huuropbrengsten innen. Andere niet-beursverhandelbare beleggingsmogelijkheden zijn onder andere tropisch hardhout, wijn of postzegels.

Stappenplan voor beleggen

Bij beleggen wordt vaak aangeraden om niet al het geld in één belegging te stoppen. Door het vermogen te spreiden over verschillende beleggingen voorkomt een belegger dat hij onnodige risico loopt. Sommige beleggers spreiden zelf hun vermogen door in aandelen, obligaties en vastgoed tegelijk te beleggen. Anderen hebben niet genoeg vermogen of tijd om dit zelf te doen en dragen spaargeld over aan speciale beleggingsfondsen. Deze fondsen brengen het geld van vele beleggers bij elkaar en kunnen daardoor goed spreiden. Bovendien hebben beleggingsfondsen allerlei beleggingsspecialisten in dienst, die veel weten van bepaalde beleggingen. De laatste jaren zijn er steeds meer beleggingsfondsen opgericht op allerlei gebieden. Te denken valt aan aandelenfondsen, obligatiefondsen en vastgoedfondsen.

Beleggen bij banken in Nederland

Bij banken in Nederland kunt u voornamelijk terecht voor beleggen in aandelen of obligaties. De banken in Nederland kunnen adviseren, maar zijn eigenlijk geen beleggingsadviesbureaus. Verstandig is dus om eerst goed zelf uit te zoeken in wat je wilt beleggen en in welke vorm. Hoeveel risico wilt u lopen en welk rendement vindt u voldoende?

 

beleggen banken in nederland

 

Leave a Reply