Banken in Nederland en hun omgeving

Iedere inwoner van Nederland heeft individueel of in groepsverband met andere inwoners te maken. Dit zelfde geldt voor rechtspersonen als NV’s, BV’s, verenigingen. Zij vormen alle tezamen onze samenleving.  Ook de banken in Nederland spelen in die samenleving een rol. Sterker nog, in onze moderne samenleving zijn de banken een onmisbare schakel geworden. Wij kunnen niet meer zonder de banken in Nederland. Vaak nemen de banken letterlijk een centrale plaats binnen een lokale gemeenschap in.

De samenleving is veranderd en verandert nog steeds en ook de banken in Nederland veranderen. Hun belang voor en hun rol in de samenleving is nu anders dan 30 jaar gelden. De groep cliënten is ook veranderd. Particulieren nemen nu een belangrijk deel van het totaal der bankzaken voor hun rekening. Het aantal cliënten is vele malen groter geworden. Het dienstenpakket van de banken heeft zich daaraan aangepast en vertoont een groot verscheidenheid. Nieuwe producten zijn ontstaan door een veranderde vraag van de consumenten.

Al deze veranderingen hebben de manier waarop banken in Nederland de markt hun dienst aanbieden, beïnvloed en ook de wijze waarop banken intern functioneren. Enkele voorbeelden:

  • Consumenten zijn ermee vertrouwd geraakt banken in te schakelen bij hun geldzaken. Zo schakelen de consumenten banken in voor sparen, lenen, beleggen en hypotheken. Een bank is opeens onmisbaar in de samenleving. De banken in Nederland hebben daarop ingespeeld en zijn dichter bij de consumenten gaan zitten. Nu zijn de banken zelfs thuis bij de consument door middel van internetbankieren. Veel banken zijn ook onlinebanken geworden. Ook zijn er een aantal banken gespecialiseerd in online.
  • Vroeger waren bankiershuizen groot en statig, met hoge toegangsdrempels; deze drempels zijn tegenwoordig flink verlaagd. De banken nodigen consumenten meer uit.
  • Vroeger werden de consumenten te woord gestaan met een glazen wand of tralies. Tegenwoordig zijn alle balies open en hebben veel banken in Nederland een heus zithoek met eventueel gratis koffie of water.
  • Nationale en internationale contacten en afspraken tussen banken hebben financiële transacties vereenvoudigd.
  • Effectentransacties gaan vlotter en worden voorzien van de nodige informatie.
  • Het formulierengebruik is vereenvoudigd.
  • Niet alleen de hoge piefen bezoeken de banken, maar tegenwoordig zelfs jeugd.

De banken in Nederland hebben zich dus aangepast. De banken hebben ingespeeld op ideeën van consumenten over het prettig zaken doen met een bank.

Leave a Reply