Banken en sparen

Een gewone rekening-courant is een zeer geschikt middel om overtollig huishoudgeld te bewaren, om uw salaris op te ontvangen of uw betalingen mee te verrichten. Een rekeningcourant is een rekeningnummer. Vele banken in Nederland geven aan de rekening-courant namen als salarisrekening en gezinsrekening. Een bijkomend voordeel van de rekeningcourant is, dat u nog enige rente over uw tegoed ontvangt ook. De banken geven deze rente omdat zij “uw” geld weer uitlenen aan anderen. Veel rente kunnen de banken in Nederland echter niet geven, omdat u uw tegoed elke dag kan opvragen. Zet u uw geld echter voor een wat langere periode vast, dan kunnen de banken er dus meer mee doen, en dus zult u dan ook meer rente ontvangen.

Banken in combinatie met sparen is niet meer weg te denken. Natuurlijk kunt u uw geld in een oude sok bewaren, maar dat levert geen rente op. Eveneens is het geld dan ook niet verzekerd bij een eventuele diefstal.

De manier van sparen bij de banken in Nederland is in de afgelopen jaren wel veranderd. Vanouds kennen we de spaarbankboekje. Tegenwoordig is hier nog nauwelijks sprake van en doen we aan online-bankieren. Online banken zijn dan ook de toekomst en sparen bij online banken kan steeds beter.

Sparen levert geld op, maar beleggen kan ook het geld opleveren. Beleggen wordt soms ook gezien als een vorm van sparen, alleen heeft deze vorm van sparen een risico.

Sparen bij de banken is de beste manier en levert geld op. U moet dan wel op zoek gaan naar een bank met een hoge spaarrente. Tevens moet u de banken gaan vergelijken en bekijken welke spaarvorm voor u het beste is. Zo is bijvoorbeeld het wegzetten van uw spaargeld tegen een hogere rente mogelijk met een deposito. Sparen wordt dan pas echt geld verdienen.

Leave a Reply