Banken en lenen

Naast sparen en betalen via de banken in Nederland, kunt u ook bij de banken terecht voor leningen. Geld lenen bij de banken in Nederland kan op verschillende manieren.

Ook u heeft wellicht wel eens de behoefte iets te kopen zonder dat u op dat moment het benodigde geld bezit. Gelukkig bestaan er talloze manieren om geld te lenen bij diverse soorten instellingen.

Rood staan bij banken in Nederland

Indien u een rekening-courant (ofwel rekening) bij een bank heeft, dan kan de bank u op uw verzoek toestaan betalingen te verrichten tot een hoger bedrag dan het tegoed op uw rekening (rood staan). Hoe veel hoger -de kredietlimiet- wordt door uw bank bepaald. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan wijst het saldo van uw rekening-courant niet langer aan welk bedrag u aan de bank heeft vertrouwd (credit), maar welk bedrag u schuldig bent (debet). Uw saldo is niet langer een creditsalod, maar een debetsaldo. U staat, zoals men dat noemt, rood.

Zoals de banken u over uw creditsaldo rente vergoeden, moet u aan de banken debetsaldo rente betalen aan de banken. Deze debetrente, die gewoonlijk een stuk hoger is dan de creditrente, wordt meestal op dagbasis berekend.

Rood staan wordt ook wel rekening-courant kredieten genoemd en is een vorm van geld lenen. Deze vorm van geld lenen wordt gewoonlijk gebruikt om plotselinge betalingen te verrichten op een tijdstip, bijvoorbeeld het einde van de maand, waarop men over weinig contanten beschikt. Het is ongunstig om te lang rood te staan. Indien u voor een lagere tijd geld wilt lenen, zijn er goedkopere manieren van geld lenen.

Vast voorschot of lening

Een vast voorschot of lening kunt u krijgen bij familie, vrienden of bij de banken. Bij het aangaan van een lening wordt het bedrag, de aflossingsregeling en de eventuele rente overeengekomen. Hoewel het volgens de wet niet nodig is, wordt een lening in het algemeen schriftelijk vastgelegd.

Banken hebben een scala aan verschillende leenproducten in de aanbieding. Van persoonlijke lening tot een hypotheek, van minilening tot doorlopend krediet. Er zijn zelfs banken die autoleningen en studentenleningen in hun assortiment hebben.

Leave a Reply