Automatische incasso via Banken in Nederland

Naast acceptgiro kunnen de consumenten ook kiezen voor automatische incasso. Incasso is evenals de acceptgiro een instrument voor inning van vorderingen. In feite is het nog efficiënter dan de acceptgiro: de debiteur geeft machting aan zijn schuldeiser om de verschuldigde bedragen voor bepaalde leveringen of dienstverleningen automatisch van zijn rekening (gesteld bij één van de banken in Nederland) af te boeken.

Voor financiële instellingen is deze procedure eveneens voordelig: in plaats van handgeschreven opdrachten of acceptgiroformulieren worden machinaal leesbare informatedragers verwerkt, hetgeen kostbesparend is.

De debiteur echter geeft het heft uit handen: hij kan het moment van betaling niet meer zelf bepalen (hetgeen bij acceptgiro wel mogelijk is. Vele consumenten in Nederland hebben daartegen bezwaren. Deze betaalvorm ligt dan ook zeer gevoelig in de markt, maar wordt steeds meer geaccepteerd. De meeste consumenten beperken het verlenen van machtigingen via de banken in Nederland dan ook tot verschuldigde bedragen wegens telefoonabonnementen en gesprekken, energie en water.

De financiële instellingen (waaronder ook de banken in Nederland) trachten aan de bezwaren van consumenten tegemoet te komen, door hen het recht van storno (terugboeking) toe te kennen gedurende een bepaalde periode na de debitering. Bovendien is er de mogelijkheid om aan de banken in Nederland door te geven welke incassant (crediteur) de rekening niet meer mag belasten. Een automatische incasso kan je via de crediteur of via de banken in Nederland stopzetten.

Daarnaast zijn door de financiële instellingen eisen gesteld aan de incassant ten einde de procedure in goede banen te leiden. Zo mag het aantal en het bedrag van de stornoposten een bepaalde grens niet overschrijden en zijn er maxima gesteld aan de bedragen die via deze procedure mogen worden geïnd.

Cliënten die gebruik wensen te maken van de incassoprocedure, dienen een contract met de banken in Nederland (of slechts één bank) en bovendien met de Bankgirocentrale (BGC) af te sluiten.

De banken in Nederland hebben in met verband met de vraag in de markt drie mogelijkheden:

  • de bankgiro-incasso, bestemd voor inning van vorderingen op consumenten;
  • de bankgiro-bedrijfsincasso, bestemd voor inning van vorderingen op ondernemingen en instellingen;
  • en de bankgiro-remboursincasso, bestemd voor het eenmalig innen van vorderingen.

Leave a Reply