Amsterdam Trade Bank – Banken in Nederland

amsterdam trade bank banken in nederland 

Amsterdam Trade Bank, AT-Bank, is één van de banken in Nederland. De Amsterdam Trade Bank is sinds 2003 actief. Bij de Amsterdam Trade Bank kunt u voornamelijk terecht voor sparen. Zo heeft de bank de mogelijkheden voor “gewoon” sparen en internetsparen. Ook kunt u terecht voor depositosparen. Ook de depositosparen is onderverdeeld in “gewoon” deposito en internetdeposito.

Zoals elke bank in Nederland, investeert ook de Amsterdam Trade Bank. Opvallend, maar ook weer niet, is dat de Amsterdam Trade Bank voornamelijk investeringen doet in Rusland. De verklaring hierin ligt in de roots van de bank.

Geschiedenis van Amsterdam Trade Bank 

Amsterdam Trade Bank wordt gezien als één van de banken in Nederland en kent ook een geschiedenis. De geschiedenis van Amsterdam Trade Bank ziet er in het kort als volgt uit:

  • In 1994 kreeg de SBS-AGRO Bank Nederland NV. en Stolichny Bank International NV een banklicentie.
  • In 2001 heeft de Alfa Bank de SBS-AGRO Bank Nederland NV. en Stolichny Bank International NV overgenomen en ontstond de Amsterdam Trade Bank.

Kernwaarden van Amsterdam Trade Bank 

Amsterdam Trade Bank geeft op haar website niet prijs wat haar kernwaarden precies zijn, maar uit de context kunnen we de volgende drie kernwaarden formuleren:

  • Resultaatgerichtheid: Streven naar de beste resultaat. De definitie resultaat kan worden onderverdeeld naar kwantiteit (winst), maar ook kwaliteit (dienstverlening).
  • Service: Om het beste resultaat te behalen, dient er ook een goede service te zijn. Service gericht op kwaliteit naar de klanten en aandeelhouders toe. De klanten willen een hoge spaarrente en dit probeert de bank dan ook na te streven.
  • Betrouwbaarheid: De Amsterdam Trade Bank vindt betrouwbaarheid belangrijk. Weten waarop u kunt rekenen.

Amsterdam Trade Bank in het nieuws

De Amsterdam Trade Bank vliegt redelijk onder de radar in het nieuws. Paar keer kunnen we lezen dat spaarders vluchten naar de Amsterdam Trade Bank gezien hun gunstige rentes. Daaropvolgend volgt het nieuws dat de rentes gunstig zijn, omdat Amsterdam Trade Bank een “kleine” bank is en dus gunstigere rentes kan aanbieden gezien de lage onkosten in bedrijfsvoering. Of dit nog steeds zo is, is maar de vraag.

Amsterdam Trade Bank behoort tot de beste banken in Nederland?

Wat is uw mening? Behoort de Amsterdam Trade Bank inderdaad tot de beste banken in Nederland of juist niet?

Leave a Reply